1. září – startujeme i my…

Začíná nový školní rok a i my v jihlavském muzeu máme připravenu nabídku přednášek a programů pro děti z mateřských, žáky základních a studenty středních škol. Naše edukační programy se zabývají nejen historií Jihlavy a tohoto regionu, ale i dalšími obory muzejní činnosti – archeologií, botanikou, etnografií, geologií, zoologií a nahlédnou i do astronomie.

V druhém pololetí loňského roku přibyly do naší nabídky astronomické programy, nyní byla doplněna nabídka pro žáky 1. stupně ZŠ, tradiční Muzeum škole bude pokračovat jako cyklus přednášek v délce trvání 45 min. povýšený bonusovými programy. Nový program „Iglau“ hodnotící soužití českých a německých obyvatel v historii Jihlavy naleznete v interních výukových programech.

Absolutní novinkou je zařazení komentovaných procházek Jihlavou. Procházky v délce 60-90 min. se uskuteční v blízkosti nebo přímo v historickém centru města.
Realizaci programů a přednášek zajišťují lektoři Renata Kremláčková, DiS., a Ing. Miloš Podařil společně s odbornými pracovníky Muzea Vysočiny Jihlava.

Nabídka v této škále bude k dispozici pouze do konce tohoto kalendářního roku – v muzeu probíhá rekonstrukce fasád a následně i stálých expozic, proto se předpokládá, že muzeum bude od ledna do června příštího roku pro návštěvníky uzavřené. Fungovat bude pouze Malovaný sál.

A na závěr přání: učitelům, lektorům a pedagogický pracovníkům přejeme hodně trpělivosti a žákům a studentům spoustu nových a zajímavých poznatků. Ať jsou ve škole všichni rádi …

Dana Oberreiterová

Nabídka pro školy…