18. května = Mezinárodní den muzeí

Mezinárodní den muzeí byl ustanoven Mezinárodní radou muzeí (ICOM) v roce 1977. Hlavním úkolem tohoto dne je upozornit širokou veřejnost na roli muzeí ve společnosti.

Muzeum Vysočiny Jihlava – První myšlenka o založení muzea zazněla na zasedání zastupitelstva města Jihlavy 27. května 1887. Počátky muzea jsou spojeny se vznikem jihlavského Muzejního spolku v roce 1892, který zahájil svoji činnost díky aktivitě zdejší německé intelektuální elity. Nejprve byla v muzeu tři samostatná oddělení: historické, přírodovědné, živnostenské. Původní budova muzea v ulici Na Valech byla otevřena v roce 1895. Sbírkový fond narůstal bouřlivě. Jednou ze zásadních osobností jihlavského muzea byl Johann Haupt, který zde působil až do své smrti v roce 1928. Více informací o historii Muzea Vysočiny Jihlava se dočtete v sekci muzeum – historie muzea.

Muzeum Vysočiny Jihlava nepůsobí pouze v samotné Jihlavě, ale má své pobočky v Třešti, Telči a na hradě Roštejně. Na pobočkách v Třešti a v Telči bude v rámci Mezinárodního dne muzeí vstup zdarma, třešťské muzeum v Schumpeterově domě bude otevřeno od 9:00-12:00 a od 13:00-16:30, v telčském muzeu se dopoledne budou realizovat terénní školní programy, ale vstup zdarma můžete využít odpoledne od 13:00 do 17:00.

Muzeum v Jihlavě je z důvodu rekonstrukce stálých expozic uzavřené, a tak jsme pro vás připravili seriál na naše sociální sítě. Zde si můžete prohlédnout fotografie a přečíst krátké zajímavosti o muzeu. Přímo ve čtvrtek 18. května se můžete těšit na nejnovější informace z probíhající rekonstrukce.

Renata Kremláčková, DiS.