Akademie třetího věku

Muzeum Vysočiny Jihlava připravuje od září letošního roku novou volnočasovou vzdělávací aktivitu pro všechny, kdo mají zájem dozvědět se něco nového. Otevřeno bude celkem pět kurzů, které se budou věnovat různým tématům. Těšit se můžete na astronomii, přírodovědu, dějiny umění, archeologii a chybět nebude ani téma zaměřené na Jihlavu.

Přihlásit se může kdokoli bez ohledu na věk. Bližší informace o jednotlivých kurzech najdete na Akademie třetího věku. Projekt podpořilo statutární město Jihlava.

Renata Kremláčková