akce

Benefiční výstava MEDVÍDEK

15. října – 13. listopad 2022, vernisáž výstavy v sobotu 15. října v 15:00

MVJ, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

organizátor: Spolek výtvarných umělců Vysočiny (www.svuv)

kurátor výstavy: Pavel Bezděčka

Jedná se o benefiční prodejní kolektivní výstavu připravovanou Spolkem výtvarných umělců Vysočiny ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava. Na výstavu budou přizvání umělci z nejrůznějších výtvarných oborů a míst. Smyslem a posláním výstavy je shromáždění finančních prostředků, které budou použity pro tisk dětské pohádkové česko-ukrajinské knížky „Medvídek Mlsounek / Ведмедик Ласунчик“.

Jedná se již o druhý česko-ukrajinský titul, který vydá Muzeum Vysočiny Jihlava. První kniha s názvem „Bajky a pohádky z lesů a luk / Байки та казки лісів і лугів“ vyšla v květnu 2022 a v červenci byl proveden dotisk. Na vydání knihy se finančně podílely, vedle Muzea Vysočiny Jihlava, ještě Kraj Vysočina a Statutární město Jihlava. Tyto tři instituce zaplatily pouze tisk knih. Jiné náklady nevznikly, protože autor textů a ilustrací (Pavel Bezděčka) i překladatelka (Ksenija A. Zaščepkina) se vzdali honorářů. Kniha byla neprodejná a uvedené instituce ji distribuovaly do záchranných a pomocných center pro ukrajinské rodiny, do škol a školek, charitních spolků a nemocnic, tedy tam, kde žijí ukrajinské děti a mámy, nebo tam, kde o ně pečují a vzdělávají je. V současné době je veškerý náklad již rozebrán a připravuje se další dotisk. Zájem o knihu je enormní, neustále se ozývají zájemci z celé republiky.

Autor s překladatelkou nyní připravují druhou knížku. Jedná se o pohádkový příběh malého medvídka Mlsounka rozepsaný v devatenácti kapitolách. Ilustrace v knize jsou od Barky Zichové, známé ilustrátorky a scénografky. Zvláštností knihy je zpěvník s notovým záznamem a kytarovými akordy obsahující písničky, které si zvířátka (medvídek, veverka, žáby….) v jednotlivých kapitolách zpívají. Melodie písniček složil autor knihy společně s muzikantem a folkloristou Jaroslavem Smutným z Veselí nad Moravou.

Zkušenosti s první knihou zrcadlově uspořádaných česko-ukrajinských bajek a pohádek ukazují, že je to vynikající prostředek k učení českého jazyka nejen pro ukrajinské děti, ale i pro jejich maminky a babičky, který výrazně přispívá k jejich integraci v naší společnosti. Právě proto přišel autor s Medvídkem Mlsounkem, neboť je to pohádkově naivní příběh pro velmi malé děti, jimž medvídkovy příhody budou čteny dospělými.

Veškerý zisk z Benefiční výstavy Medvídek bude soustředěn na účtu Spolku výtvarných umělců Vysočiny a následně bude, na základě smlouvy, převeden na účet Muzea Vysočiny Jihlava určeném k vydání (tisku) knihy Medvídek Mlsounek / Ведмедик Ласунчик. Kniha bude neprodejná a bude distribuována do záchranných a pomocných center pro ukrajinské rodiny, do škol a školek, charitních spolků a nemocnic.

Informace pro autory:

Svá díla, prosíme, nabídněte kurátorovi výstavy (724 285 355, bezdecka.art@gmail.com, také na FB), společně se dohodnete na způsobu doručení díla do muzea, na prodejní ceně a dalších podrobnostech. Počet prací není nijak omezen. Fotografie, grafické listy atd. je vhodnější dodat adjustované. Popisky, pozvánky, plakát – vše vytvoří pracovníci muzea. S autorem bude uzavřena smlouva o výpůjčce, v případě neprodání díla bude toto autorovi vráceno.

Vaše jméno (budete-li souhlasit) i s názvem díla bude uvedeno na všech materiálech týkající se výstavy a její propagace. V případě zájmu redakcí se objeví i ve sdělovacích prostředcích.