akce

Boje jihlavského 81. pěšího pluku na Dněstru v červnu 1915 / Radim Kapavík

středa 26. října 2022 v 17:00

přednáší Radim Kapavík, předseda spolku Signum belli 1914

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55 Jihlava

Jihlavský 81. pěší pluk se na konci června 1915 dostal do těžkých bojů při překračování řeky Dněstr poblíž vesnice Perlivci (Ivano-Frankivská oblast dnešní Ukrajiny), během nichž byl dočasně podřízen plzeňské divizi. Ministerstvo obrany ČR se v loňském roce rozhodlo zrekonstruovat pomník se jmény padlých vojáků v nedalekém Starém Martinivu, na němž budou vytesána i jména padlých vojáků z IR 81. Přednáška nás seznámí s průběhem bojů v roce 1915 i s průběhem obnovy památníku.