Cínové miniatury z havířského průvodu

První postavy havířků z jihlavského havířského průvodu ze sběratelské edice cínových miniatur vznikly při příležitosti 100. výročí jihlavského havířského průvodu.

Vizuální podoba postav vychází z originálních fotografií jihlavského fotografa a patriota Johanna Haupta, který se stal důležitou osobností při budování této významné jihlavské tradice. Fotografie havířků jsou součástí sbírkového fondu jihlavského muzea. Konečná podoba cínových miniatur je dílem Mgr. Pavla Zachovala.

Sběratelskou edici bude tvořit celkem 22 hlavních postav. V současné době je k dispozici 7 cínových miniatur, které zachycují postavy permoníka, korouhevníka, rokokového havíře, perkmistra, horníka noční směny, horníka hlídače a patricije. Cena miniatur je v rozmezí od 189 do 289 Kč. Další „havířci“ budou postupně přibývat…

  • Permoník – hornický učeň, mladší hoši (učni) – nejmenší v průvodu s dřevěnou tyčí zakončenou kovovou vidlicí, „učili se na horníka“
  • Korouhevník – praporečník, v průvodu tři postavy střídající se v nesení praporu s vyobrazením sv. Jana Křtitele na jedné straně a s jihlavským městským znakem a nápisem Insignia Iglaviae na straně druhé, bez funkce, pouze nesou prapor vytvořený v 19. století
  • Rokokový havíř – horník z období rokoka s charakteristickým oděvem sestávajícím se z ocelově zeleného kabátce, červených kalhot nad kolena, bílých punčoch a černého hrncovitého klobouku s chocholem a zkříženými kladívky na přední straně (tzv. kalpak), klasický horník 2. poloviny 18. století
  • Perkmistr – králem jmenovaný horní úředník, který řídil královské doly, v ruce drží soudcovské kladívko a listinu s pečetí
  • Noční směna – horník fárající (pracující) v noci, charakteristickým znakem je kahan (připevněný u boku)
  • Hlídač – měl za úkol chránit doly, charakteristickým znakem je halapartna, v našem případě je to však hornická sekera
  • Patricij – důlní podnikatel – bohatý jihlavský měšťan financující chod dolů, černý oděv se španělským kloboukem, atributem je meč