akce

Houby rašelinišť / Ing. Jiří Burel

pátek 23. září 2022 v 17:00

přednáší Ing. Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

V pátek 23. září se uskuteční další přednáška z mykologického cyklu v podání Ing. Jiřího Burela, předsedy Mykologického klubu Jihlava, občanského sdružení pro ochranu přírody.

V přednášce bude představeno základní rozdělení rašelinišť i to jak se liší, jak vznikají a kde je najdeme, dále charakteristické rostliny na nich se vyskytující i využití rašeliny. Hlavní částí přednášky pak bude představení specifické mykoflóry rašelinišť s využitím seznamu indikačních druhů pro habitat 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště a 91D0 Rašelinný les. Prezentováno bude 40 druhů typických pro lesní i bezlesní rašeliniště, a to jak druhů velmi hojných, tak naopak mimořádně vzácných.