Malý ateliér

Téma pro rok 2023: DOMÁCÍ MAZLÍČCI
Snad každý má svého domácího mazlíčka. Někdo pejska, jiný kočičku, králíčka, křečka či papouška, jiný zase chová hada, želvu neb pavouka.
Jsme přesvědčeni, že toto široké téma přiláká ještě více autorů než 456 v minulém roce.

Malý ateliér je výtvarná soutěž, v níž jde o dvourozměrné výtvarné práce, tedy o kresbu, grafiku a malbu. Soutěžit mohou děti z ČR i ze zahraničí ve třech věkových kategoriích: do 6, 6–10 a 10–14 let. Každý soutěžící může v jednom roce přihlásit do soutěže tři práce.

A jak to probíhá?

Každý rok v únoru vyhlásíme téma pro začínající rok. V lednu následujícího roku provede sedmičlenná porota zhodnocení prací a vybere v každé věkové kategorii tři nejlepší práce. Počátkem února bude v Muzeu Vysočiny Jihlava instalována výstava nejlepších a nejzajímavějších prací za předchozí rok, otevřena bude do konce března. Na slavnostní vernisáži této výstavy budou vyhlášeny výsledky soutěže a budou předány ceny a diplomy vítězům.

Kurátorem soutěže a výstavy je Pavel Bezděčka, zaměstnanec Muzea Vysočiny Jihlava. Případné dotazy pište přímo na adresu bezdecka@mvji.cz nebo volejte na 724 285 355.

Tématem prvního ročníku byli MOTÝLI. Malý ateliér – výsledky prvního ročníku

 Z vernisáže výstavy prvního ročníku: