akce

Obrazy/fotografie

Josef Prodělal

Kavárna Muzeum, Masarykovo nám. 55, Jihlava

3. července – 20. srpna 2023

Autor se narodil 15. listopadu 1947 ve Vacenovicích u Jaroměřic nad Rokytnou, zde žije a také tvoří. Fotografuje málo, vzdal se profesních reportáží, ale produktovou a portrétní fotografii ve vlastním atelieru včetně desingu dělá stále. Od svých fotografických začátků v ZŠ přes zemědělství, ofsetovou tiskařinu, informatiku se dostal k profesi fotografa‚ absolvoval Institut výtvarné fotografie v Brně. Je členem Spolku výtvarných umělců Vysočiny v Jihlavě.

Jeho volná fotografická tvorba má velmi široký záběr, od cyklu Zemědělství přes Portrét, Faunu, Architekturu, Krajinu, Koně, Macro fotografii (hlavně detaily květin), Podobenství, Žena a ještě další.

V Kavárně Muzeum vystavuje Josef Prodělal cyklus Obrazy, jsou to fotografie upravené některou fotografickou technikou. Základem je vždy realistická fotografie, autor se snaží o to, aby na diváka zapůsobil silný obsah, forma je na místě druhém.

Má přes 130 výstav včetně čtyř zahraničních. Svými fotografiemi přispěl do 40 knih a brožur, fotografická kniha Živá krása přírody je jeho autorská. Je držitelem 37 diplomů a jiných ocenění z fotografických soutěží.

Kontakty: prolstudio@volny.cz, tel, 776 094 882

Další informace: www.fotoprol.ic.cz, www.pet-fotografu.cz