Omnia crystallographica / Josef Bubeník

expoziční budova Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

8. dubna – 30. června 2022

Tisková zpráva z 1. 4. 2022

Josef Bubeník se narodil v roce 1965 v Brně, vystudoval Výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Pracoval v brněnském divadle, kde navrhoval a sázel divadelní programy, plakáty, knihy a další tiskoviny. Zabýval se vydavatelskou činností s cílem propagace výtvarného umění a působil jako kurátor výstav.

V současné době učí v přípravných výtvarných kurzech mladé adepty na studium na SŠ a VŠ, vede kurzy pro dospělé ale i výukové programy pro školy v Moravské galerii a pod. Je členem Sdružení bienále Brno a dříve byl členem surrealistické skupiny Stir up a také Spolku výtvarných umělců Vysočiny při Unii výtvarných umělců ČR.

Z výtvarných technik je Josefovi nejblíže olejomalba, akryl, kresba a perokresba. Josefův výtvarný projev má mnoho podob, které se vzájemné prolínají, jak tématicky a časově, tak technikou. Na první pohled by se mohlo zdát, že své umělecké inspirace zpracovává abstraktně, ale sám toto kategorizování odmítá. Rád říká, že všechno souvisí se vším, proto nelze vyjmout jeden prvek z celku, aniž by prvek nebo sám celek neztratil smysl.


V Josefových kresbách a obrazech můžeme vidět surrealistické a metafyzické tendence. Zkoumá to, co je smyslům nepřístupné a snaží se zachytit to, co je nezachytitelné. V poslední době pracuje na rozsáhlé sérii maleb krystalů. Ty pro něj symbolizují záznamy paměti, koncentrované vzpomínky vtisknuté do struktury hmoty. Smaragdově zelená plátna na stěně září, jako by do okolí ze svého středu vysílaly zprávu o paměti a vzpomínkách.

Výstavu Omnia Crystallographica můžete v prostorách muzejních arkád zhlédnout až do 30. června.