akce

Osobnosti Třeště

přízemí Schumpeterova domu, Třešť

od 15. září 2022

Výstava vznikla jako výstup bakalářské práce Kateřiny Čugové.

Od 15. září bude v přízemí na vstupní chodbě Schumpeterova domu k vidění
výstava Osobnosti Třeště. Jedná se o šest panelů s texty o vybraných
významných rodácích, které si pro svoji bakalářskou práci zvolila
studentka Kateřina Čugová. Většinu materiálu pro práci studentka čerpala z
fondu našeho muzea, výstava je tak ukázkou spolupráce Města Třešť, Vysoké
školy polytechnické v Jihlavě a třešťské pobočky našeho muzea.