akce

Science Café: Animismus a šelmy v postindustriální éře / doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.

pondělí 16. ledna 2023 v 18 hodin

přednáší doc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Pokud bychom vývoj vztahu člověka k velkým predátorům chtěli umístit na evoluční škálu, např. zjednodušeně do Morganovy „magické trojky“ divošství – barbarství – civilizace, můžeme vysledovat vývoj od iniciální psychologické identifikace s predátorem, přes delegaci příslušných vlastností na teriomorfní božstva až po současné většinové vytěsnění obsahů spojených se zabíjením, doprovázených projekcemi stínu a rozpadem vztahu k šelmám do ambivalentních postojů. Tyto psychologické jevy do určité míry souvisí s některými evolučními konvergencemi mezi rodem Homo a zejména psovitými a medvědovitými šelmami.