SCIENCE CAFÉ: KAŽDÉMU PŘIPADAJÍ HVĚZDY JINÉ / ING. MILOŠ PODAŘIL

přednáší Ing. Miloš Podařil, Malovaný sál MVJ,

28. dubna, 2022, začátek v 18:00

Science Café: Každému připadají hvězdy jiné. Různé perspektivy astronomie

Astronomie je všeobecně považována za jednu z vůbec nejstarších přírodovědných disciplín. Astronomické přírodovědné poznání přitom v minulosti sehrálo i významnou roli při formování významných historických společenství a zřejmě nese svůj podíl i na tvorbě a vývoji některých důležitých norem lidského jednání. Jakkoliv se výzkum vesmíru z hlediska svých metod, používaných technologií, ale i své filozofie, v průběhu tisíciletí dynamicky proměnil, tajemný přesah astronomického poznání v lidských duších svým způsobem přetrvává.