akce

Science Café: Mechorosty a mikroklima

pondělí 20. února 2023 v 18 hodin

přednáší Mgr. Matěj Man

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

S Mgr. Matějem Manem, bryologem Botanického ústavu AV ČR, o skryté kráse mechorostů a jejich superschopnostech.
O mechorostech coby modelových organismech při zkoumání lesních ekosystémů.

Právě mechorosty nám totiž ukazují, že to v lese může s globální změnou klimatu být trochu jinak, než jsme si mysleli...