akce

Science Café: Přepsané dějiny. Bylo to tak? Ano… ale!

úterý 19. září 2023 v 18 hodin

přednáší prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Pohled na milníky českých dějin mezi léty 1918 a 1992. Vznik republiky, Mnichov, vysídlení Němců, únor 1948, srpen 1968, rozdělení společného státu 1992. Známe okolnosti a skutečný charakter událostí i mimo příběh vyprávěný dějepisem a tradovanou pamětí?


Muži října 1918

(Doklad dobové manipulace s informacemi – na upravenou fotografii vpravo vložen Vavro Šrobár)