akce

Science Café: Vybrané výsledky občanské spolupráce v archeologii doby římské / Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

pondělí 12. prosince 2022 v 18 hodin

přednáší Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

V posledních letech se neustále rozrůstá objem archeologických nálezů týkajících se doby římské, Germánů, Římanů a jejich vzájemných vztahů. Podstatnou roli při jejich shromažďování hrají dobrovolní spolupracovníci archeologických institucí. Ještě důležitější než jednotlivé artefakty je mimořádné množství nových dat, která archeologie přetavuje v nové pohledy na tuto zajímavou historickou etapu.

V rámci přednášky budou představeny některé nové významné nálezy a také občanská spolupráce v archeologii doby římské na jihu Moravy.