akce

Zapomenutý průkopník aviatiky a výrobce letadel z Vysočiny. Antonín Fiala (*27. května 1884 Jersín-†24. června 1970 Vídeň)

úterý 25. dubna 2023 v 17 hodin

přednáší Michal Plavec, kurátor letecké sbírky Národního technického muzea v Praze

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Antonín Fiala pocházel z mlynářské rodiny z Jersína. Od mládí tíhl k technice, ovšem vyššího vzdělání nedosáhl. Stál u samých počátků rakousko-uherské vzduchoplavby. V roce 1909 se stal pomocníkem francouzského pilota Georgese Théophile Legagneuxe, jenž 25. dubna 1909 jako první vzlétl v habsburském sídelním městě v letadle těžších vzduchu.

U strýců bratrů Bláhů, kteří měli ve Vídni kočárnu a kolárnu, postavil letadla Libella 1 a Libella 2 pro prvního českého diplomovaného českého pilota Jana Čermáka, shodou okolností také mlynáře z Vysočiny, z Velkého Meziříčí. Před rokem 1914 se podílel na stavbě několika dalších letadel, ale i rakousko-uherské vzducholodě Körting.

Krátce před vypuknutím Velké války založil ve Vídni se společníkem továrnu na výrobu letadel Thöne & Fiala, která dodávala rakousko-uherskému eráru především letadla typů Knoller B.I a Aviatik D.I. Po kapitulaci se pokoušel leteckou výrobu zachovat, ale v prosinci 1922 musel ohlásit bankrot. Sice se ještě ve dvacátých letech ve spolupráci s leteckým konstruktérem Franzem Xaverem Wellsem snažil postavit mávavé letadlo, ale nakonec letectví opustil.

V meziválečném období pracoval jako technik v různých evropských firmách, dokonce i v Sovětském svazu.