Archeologické oddělení

Archeologické oddělení Muzea Vysočiny Jihlava založené v roce 2005 zajišťuje ve spolupráci s ostatními organizacemi provádějícími záchranné archeologické výzkumy archeologickou památkovou péči v oblasti Českomoravské vrchoviny. Ta spočívá v první řadě v organizaci záchranných archeologických výzkumů na území Kraje Vysočina, v provádění badatelských archeologických výzkumů a ve spolupráci s amatérskými archeology a badateli.

V rámci sbírek Muzea Vysočiny Jihlava spravuje rozsáhlou archeologickou podsbírku, která vyžaduje časově náročnou evidenci, dokumentaci a konzervaci všech předmětů archeologické povahy. Kromě běžných archeologických nálezů spravuje AO také některé objemné dřevěné artefakty a kamenné předměty v muzejním lapidáriu.

Výsledky archeologické práce prezentujeme na četných krátkodobých výstavách i v expozicích Muzea Vysočiny Jihlava. Popularizaci vědecké práce zajišťujeme prostřednictvím muzejního čtvrtletníku Museum Factum, dále prostřednictvím komunikace s médii, sociálních sítí a pořádáním archeologicko – historických přednášek a komentovaných prohlídek. Odborně zpracované archeologické výzkumy a zprávy jsou náplní archeologického periodika Archeologické výzkumy na Vysočině, jehož první číslo spatřilo světlo světa v roce 2007.

archeologická podsbírka | archeologický výzkum

Mgr. David Zimola

vedoucí archeologického oddělení, archeolog

tel.: 567 573 891, mobil: 776 890 363

zimola@mvji.cz

Mgr. Aleš Hoch, Ph.D.

archeolog

tel.: 567 573 890, mobil: 774 022 633

hoch@mvji.cz

Bc. Marek Krutiš

technik, dokumentátor

tel.: 567 573 890, mobil: 774 064 633

krutis@mvji.cz

Michal Daňa

konzervátor

tel.: 777 239 047

dana@mvji.cz