Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku

28. května – 31. prosince 2022

Masarykovo nám. 57/58, Jihlava

Kurátoři: David Zimola – Aleš Hoch – Milan Vokáč

Tisková zpráva z 19. 5. 2022

Výstava je věnována archeologickým výzkumům prováděným na administrativním území obce s rozšířenou působností Třebíč a navazuje na cyklus prezentací archeologických nálezů na Vysočině podle územního členění (Telčsko 2018, Jihlavsko 2020). Na přípravě výstavy se podíleli pracovníci Muzea Vysočiny Jihlava, p. o., Muzea Vysočiny Třebíč, p. o. a Regionálního muzea Horního Pooslaví. Jde především o prezentaci movitých archeologických nálezů získaných záchrannou archeologickou činností v posledních třiceti letech a uložených v depozitářích Muzea Vysočiny Jihlava a Třebíč. Kromě nálezů pocházejících ze samotného města Třebíče vystavujeme i předměty z okolních obcí či měst Hrotovic a Jaroměřic nad Rokytnou.

Vystavovaný archeologický sbírkový fond obou muzeí bude v letošním roce základem pro stálé expozice v prostorách Městského kulturního střediska v Třebíči (Zámek č. 1, Třebíč – Podklášteří) i pro výstavu v bývalé zámecké konírně v Muzeu Vysočiny Třebíč (Zámek č. 1, Třebíč – Podklášteří) v roce 2023.