Astronomický kurz Akademie třetího věku byl oceněn v rámci ankety Kulturní počin roku 2022

Kulturní počin roku 2022 – Anketu vyhlašuje Statutární město Jihlava. Akce nominuje veřejnost, hlasování probíhá na internetu a svůj hlas přiděluje i odborná porota (kulturní komise).

Ve čtvrtek 27. dubna byl kurz Astronomie Ing. Miloše Podařila vybrán jako jeden ze tří nejlepších jihlavských Inovativních počinů roku 2022.

Astronomické přednášky, které probíhaly v rámci muzejní Akademie třetího věku od září do prosince, byly oceněny třetím místem.

Během slavnostního předání proběhla prezentace všech vítězných projektů v obou soutěžních kategoriích.

Velmi si vážíme nominace a děkujeme všem, kteří pro náš muzejní počin hlasovali.

Renata Kremláčková, DiS.