Česká stopa v historii poznání meteoritů

pátek 9. června 2023 v 17 hodin

přednáší RNDr. Kamil Kropáč, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Přednáška posluchače seznámí se základními pojmy a aspekty meteoritiky, významem studia meteoritů a historií jejich poznání od „pravěku“ až po současnost. Jak již název napovídá, důraz je kladen zejména na význačné meteority nalezené na území našeho státu a českou stopu v oboru meteoritiky.

Součástí přednášky bude i ukázka meteoritů a impaktních produktů.

Přednáška se koná v rámci Muzejní a galerijní noci 2023.

Stonařovský meteorit