Ekonomické oddělení

Oddělení zajišťuje veškerou ekonomickou a finanční agendu, sleduje hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti, a to jak za celou organizaci, tak za jednotlivé pobočky. V rámci své činnosti zabezpečuje hospodaření s finančními prostředky muzea, spravuje bankovní účet i hotovostní prostředky v pokladně. Zabezpečuje a organizačně zajišťuje zásobování a sjednává služby spojené s provozem muzea. Kromě tvorby rozpočtu vede činnost muzea v oblasti účetnictví, výkaznictví, statistiky, práce a mezd.

Zatímco ve větších organizacích je personální a mzdové oddělení v organizační struktuře oddělené, v Muzeu Vysočiny Jihlava je toto vše součástí činnosti jednoho ekonomického útvaru. Mezi další vykonávané povinnosti patří příjem a roztřídění poštovních zásilek a dokumentů, archivace, příprava pro skartaci a vlastní skartace dokumentů. Ekonomické oddělení rovněž vytváří a aktualizuje vnitřní předpisy a směrnice pro muzeum v návaznosti na novely zákonů.

Jana Kosová

vedoucí ekonomického oddělení, ekonom

tel.: 567 573 889

kosova@mvji.cz

Anna Trnková

účetní

tel.: 567 573 888, mobil: 731 126 010

trnkova@mvji.cz

Radomíra Dohnalová

účetní

tel.: 567 573 888, mobil: 731 126 010

dohnalova@mvji.cz