Film Kláry Bezděčkové oceněn v rámci MUSAIONfilmu

V minulém týdnu (6. – 8. června 2023) proběhl jubilejní 25. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm. Tuto přehlídku pořádá od roku 1998 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Do letošního ročníku se přihlásila také vedoucí přírodovědného oddělení, entomoložka RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., se svým filmem Melánie: Příběh královny. Film byl porotou oceněn Čestným uznáním za atraktivní ztvárnění entomologického námětu ve filmu.

Film vznikl v rámci workshopu My Street Films 2022 pod lektorským vedením Zuzi Piussi a Adama Oľhy. Námět filmu měla autorka v hlavě již dlouho, a když v roce 2022 zaznamenala na sociálních sítích volání po nových tématech v rámci zmíněného projektu, tak neváhala a svůj námět na film poslala, byla vybrána a začala s prací.

Hlavní motivací ke zpracování právě entomologického tématu bylo přiblížit lidem ty nejmenší tvory jako rovnocenné obyvatele přírody. Ukázat divákům, že to jsou zvířata jako kterákoli jiná, třeba šelmy nebo koně, která prožívají svá životní dramata a zaslouží si pozornost.

Kdo je vlastně Melánie?

Melánie je mladá mravenčí samička – budoucí královna. Jejím hlavním úkolem po opuštění hnízda je založit si vlastní mraveniště. Vyprávění, které zní trochu jako pohádka, je ve skutečnosti drama, jež zažívají ti nejmenší tvorové žijící v naší bezprostřední blízkosti.

Kláře k ocenění velmi gratulujeme a přeme mnoho dalších úspěchů.

Renata Kremláčková

Melánie: Příběh královny

MUSAIONfilm 2023