Geologická olympiáda

Co je Geologická olympiáda?

Předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín je určena žákům základních a studentům středních škol. Cílem GO je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru.

Tematické zaměření GO zahrnuje především tyto oblasti geologie: mineralogii, petrografii, paleontologii, historickou geologii, ložiskovou geologii, hydrogeologii, inženýrskou geologii, environmentální geologii, regionální geologii a dynamickou geologii.

Geologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol, výsledky účastníků a další organizační záležitosti jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek GO (www.geologicka-olympiada.cz).

Pro daný ročník může být na začátku vyhlášeno tematické zaměření. Účast v soutěži je dobrovolná.

Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Tyto instituce geologickou olympiádu rovněž odborně garantují a organizačně zajišťují.

Garantem krajského kola Geologické olympiády v Kraji Vysočina je Muzeum Vysočiny Jihlava, konkrétně geolog RNDr. Karel Malý, Ph.D.

Kontakt: RNDr. Karel Malý, Ph.D. , e-mail: maly@mvji.cz, tel.: +420 567 573 892

  • 27. března 2023 se krajského kola Geologické olympiády zúčastnilo v kategorii A 14 žáků základních škol a v kategorii B soutěžilo 15 studentů středních škol z celé Vysočiny. Výsledky 2023