Geologická olympiáda

Letošní krajské kolo Gelogické olympiády se uskutečnilo 4. dubna. V kategorii A soutěžilo 15 žáků základních škol, v kategorii B 12 studentů středních škol z celé Vysočiny.

V kategorii A se na 3. místě umístil Šimon Kupský z Gymnázia Velké Meziříčí, 2. místo společně obsadili Jakub Bříza ze ZŠ Otokara Březiny a Ondřej Lenikus ze Soukromého gymnázia Ad Fontes (oba Jihlava). Na prvním místě skončili tři mladíci: Jan Lahoda z Gymnázia Jihlava, Petr Musil z Gymnázia Žďár nad Sázavou a Šimon Maruš ze ZŠ Otokara Březiny, Jihlava.

V kategorii B patří 3. místo Natálii Krédlové a Lence Dejmalové z Gymnázia Chotěboř. Třetí byla Daniela Kostková z Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem a zvítězila Jitka Waldhauserová z Gymnázia Jihlava.

Výsledková listina 2022

Co je Geologická olympiáda?

Předmětová soutěž ve znalostech z geologických disciplín je určena žákům základních a studentům středních škol. Cílem GO je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru.

Tematické zaměření GO zahrnuje především tyto oblasti geologie: mineralogii, petrografii, paleontologii, historickou geologii, ložiskovou geologii, hydrogeologii, inženýrskou geologii, environmentální geologii, regionální geologii a dynamickou geologii.

Geologická olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Je organizovaná v  kategoriích a soutěžních kolech. Termíny konání jednotlivých kol, výsledky účastníků a další organizační záležitosti jsou zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek GO (www.geologicka-olympiada.cz).

Pro daný ročník může být na začátku vyhlášeno tematické zaměření. Účast v soutěži je dobrovolná.

Geologickou olympiádu vyhlašuje Masarykova univerzita v Brně, spolupořadateli jsou Česká geologická služba a Univerzita Karlova v Praze. Tyto instituce geologickou olympiádu rovněž odborně garantují a organizačně zajišťují.

Garantem krajského kola Geologické olympiády v Kraji Vysočina je Muzeum Vysočiny Jihlava, konkrétně geolog RNDr. Karel Malý, Ph.D.

Kontakt: RNDr. Karel Malý, Ph.D. , e-mail: maly@muzeum.ji.cz, tel.: +420 567 573 892