Antonín Zápotocký – muž čtyř životů (1884-1957)

V úterý 31. ledna se od 17 hodin v muzejním Malovaném sále uskuteční přednáška prof. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.

Přednáška prof. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., se zaměří na dlouhý život jednoho z československých prezidentů. Od jeho sociálnědemokratických počátků, přes radikalizaci dvacátých let a založení komunistické strany, bolševizaci v roce 1929, válečnou zkušenost z koncentračního tábora až po převzetí moci a klíčovou roli v letech 1945-1957. Prostřednictvím jeho osoby nahlédneme do počínání komunistických představitelů se zaměřením na výkon moci po roce 1948, na to, jaké byly jejich kořeny, motivace a strategie.

Antonín Zápotocký