Jak šel čas – výstava fotografií Jindřicha Štreita

V pátek 26. května 2023 jsme v Telči, v pobočce Muzea Vysočiny Jihlava, nainstalovali výstavu fotografií Jindřicha Štreita s názvem „Jak šel čas“. Instalace byla náročná, ale povedla se. Dva sály plné velkoformátových fotografií se nesmírně líbily nejen šedesáti účastníkům následující vernisáže, ale i autorovi, což pro mne byla největší odměna. Děkuji kolegům, kteří mi s instalací technicky pomohli, a také děkuji redaktorovi Jihlavských listů Jiřímu Varhaníkovi, který o vernisáži, výstavě a autorovi v tomto týdnu publikoval dva pěkné příspěvky. Kdo jste výstavu dosud nenavštívili, máte možnost tak učinit až do 9. července 2023. Při té příležitosti si můžete ve vedlejší budově prohlédnout velkou přírodopisnou expozici, kterou jsme věnovali rašeliništím Vysočiny.

Pavel Bezděčka, kurátor výstavy „Jak šel čas“