Jihlava

Muzeum v Jihlavě shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky převážně z regionu. Realizuje vlastní vědeckovýzkumnou činnost, organizuje odborné konference a semináře, vydává periodické i neperiodické publikace a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Dále nabízí výukové programy pro školy všech stupňů, doprovodné programy k výstavám a další speciální výukové aktivity. Kromě dlouhodobých expozic připravuje pro veřejnost ročně více než tři desítky tematických výstav, přednášky a řadu kulturních a společenských akcí.

adresa

Masarykovo nám. 57/58, 586 01 Jihlava (expozice)

Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava (sídlo)

uzavření expozičních budov

Od 1. ledna jsou z důvodu rekonstrukce stálých expozic uzavřeny expoziční budovy jihlavského muzea. Předběžný termín pro jejich otevření je stanoven na září 2023. Sledujte naše sociální sítě, rádi vás budeme průběžně informovat…

služby pro veřejnost

  • odborná konzultační činnost
  • služby pro badatele
  • přednášky pro veřejnost
  • přednášky a edukační programy pro mateřské, základní a střední školy
  • komentované prohlídky expozic
  • terénní exkurze, komentované prohlídky památek
  • zhotovování kopií fotografií z muzejního archivu
  • pronájmy prostor pro školení a jiné akce
  • konzervování a restaurování historických předmětů