Jihlava

Muzeum v Jihlavě shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky převážně z regionu. Realizuje vlastní vědeckovýzkumnou činnost, organizuje odborné konference a semináře, vydává periodické i neperiodické publikace a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Dále nabízí výukové programy pro školy všech stupňů, doprovodné programy k výstavám a další speciální výukové aktivity. Kromě dlouhodobých expozic připravuje pro veřejnost ročně více než tři desítky tematických výstav, přednášky a řadu kulturních a společenských akcí.

adresa

Masarykovo nám. 57/58, 586 01 Jihlava (expozice)

Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava (sídlo)

otevírací doba

Otevřeno denně mimo pondělí 9:00-12:00 a 12:30-17:00 (v době letních prázdnin máme otevřeno po celý týden).

Výjimečně – pouze v případě konání vernisáže bude otevírací doba kratší, informace vždy na pokladně muzea.

vstupné – expozice a výstavy

celý objektexpozicevýstavy
standardní vstupné80 Kč50 Kč30 Kč
senioři40 Kč20 Kč20 Kč
děti a studenti40 Kč20 Kč20 Kč
rodinné vstupné200 Kč120 Kč80 Kč

služby pro veřejnost

  • odborná konzultační činnost
  • služby pro badatele
  • přednášky pro veřejnost
  • přednášky a edukační programy pro mateřské, základní a střední školy
  • komentované prohlídky expozic
  • terénní exkurze, komentované prohlídky památek
  • zhotovování kopií fotografií z muzejního archivu
  • pronájmy prostor pro školení a jiné akce
  • konzervování a restaurování historických předmětů