Jihlava

Muzeum v Jihlavě shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky převážně z regionu. Realizuje vlastní vědeckovýzkumnou činnost, organizuje odborné konference a semináře, vydává periodické i neperiodické publikace a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Dále nabízí výukové programy pro školy všech stupňů, doprovodné programy k výstavám a další speciální výukové aktivity. Kromě dlouhodobých expozic připravuje pro veřejnost ročně více než tři desítky tematických výstav, přednášky a řadu kulturních a společenských akcí.

adresa

Masarykovo nám. 57/58, 586 01 Jihlava (expozice)

Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava (sídlo)

vstupné

Celý objekt:

 • Plné vstupné 100 Kč
 • Snížené vstupné 50 Kč
 • Rodinné vstupné 250 Kč

Výstavy:

 • Plné vstupné 40 Kč
 • Snížené vstupné 20 Kč
 • Rodinné vstupné 100 Kč

Děti do 6 let zdarma

Vstup zdarma platí pro držitele průkazu ZTP/ZTPP, držitelé průkazky AMG, slovenského Sväzu múzeí, karty ICOM, ICOMOS. Po předchozí domluvě je vstup zdarma pro novináře v rámci výkonu profese. Slevu na vstupném zajišťují rodinné pasy a společné krajské vstupenky. V jihlavském muzeu mají vstup zdarma i nositelé příjmení Ježek a Ježková.

Zavírací dny jihlavského muzea

Dny volných vstupů do jihlavského muzea

otevírací doba

Otevřeno denně mimo pondělí: 9:00-12:00 a 12:30-17:00.

Výjimečně – pouze v případě konání vernisáže bude otevírací doba kratší, informace vždy na pokladně muzea.

služby pro veřejnost

 • odborná konzultační činnost
 • služby pro badatele
 • přednášky pro veřejnost
 • přednášky a edukační programy pro mateřské, základní a střední školy
 • komentované prohlídky expozic
 • terénní exkurze, komentované prohlídky památek
 • zhotovování kopií fotografií z muzejního archivu
 • pronájmy prostor pro školení a jiné akce
 • konzervování a restaurování historických předmětů