Každému připadají hvězdy jiné aneb různé perspektivy astronomie

čtvrtek 19. října 2023 v 17 hodin

přednáší Ing. Miloš Podařil

MVJ, pobočka Telč, Špitální 44, Telč

Astronomie je všeobecně považována za jednu z vůbec nejstarších přírodovědných disciplín. Astronomické přírodovědné poznání přitom v minulosti sehrálo i významnou roli při formování významných historických společenství a zřejmě nese svůj podíl i na tvorbě a vývoji některých důležitých norem lidského jednání. Jakkoliv se výzkum vesmíru z hlediska svých metod, používaných technologií, ale i své filozofie, v průběhu tisíciletí dynamicky proměnil, tajemný přesah astronomického poznání v lidských duších svým způsobem přetrvává.