knihovna Muzea Vysočiny Jihlava

ceník služeb

ceník poskytovaných služeb MVJ – knihovna (platný od 2. 10. 2017)

Registrační poplatek základní (na kalendářní rok)100 Kč
Registrační poplatek snížený (studenti, senioři)50 Kč
Jednorázový poplatek za prezenční výpůjčku základní10 Kč
Jednorázový poplatek za prezenční výpůjčku snížený5 Kč
Pracovníci MVJzdarma

V jednotlivých mimořádných a odůvodněných případech může ředitel muzea stanovit jinou výši poplatku nebo poplatek zrušit.

poplatek za zhotovení kopií

Jednostranná A42 Kč
Oboustranná A44 Kč
Jednostranná A35 Kč
Oboustranná A37 Kč
Digitální snímek či sken10 Kč/1 strana
Poplatek za uložení na CD/DVD20 Kč

kopírovat nelze:

  • Časopisy a noviny ve větších vazbách (tj. větší než A4 a B4, stará regionální periodika)
  • Evidenční záznamy z přírůstkových knih
  • Katalogizační lístky
  • Rukopisy, staré tisky, vzácné tisky či mapy; v případě výjimečně zachovalého tisku či rukopisu kopírujeme po dohodě pouze 1 vybranou stranu za 15 Kč.

další služby, rešeršní práce na základě objednávky

1 hodina odborné práce150 Kč
4 hodiny a více (paušál)500 Kč
Ostatnídle domluvy
Připojení k internetu ve studovnězdarma

Zajištění meziknihovní výpůjční služby je zdarma, případné balné dle velikosti zásilky (10 – 50 Kč) a poštovné dle sazebníku České pošty.