knihovna Muzea Vysočiny Jihlava

on-line katalog Tritius

Katalog zpřístupňuje data uživatelům a veřejnosti. Jednoduchým způsobem lze v katalogu vyhledávat podle autora, názvu díla, tématu, případně signatury knih. Vyhledávání je možné omezit i na konkrétní druh dokumentu. Pro složitější dotazy jsou k dispozici další typy vyhledávání, tj. pokročilé a kombinované.

Katalog knihovny jihlavského muzea neobsahuje celý fond, protože fond je ve stádiu zpracovávání. Po zpracování v knihovním systému se kniha v katalogu zobrazí. Pokud jste hledanou knihu v katalogu nenalezli, obraťte se s dotazem na pracovníky knihovny prostřednictvím emailu: knihovna@muzeum.ji.cz

https://muzeaagalerie.kkvysociny.cz/library/muzeumjihlava/