Konference Rašeliniště – přírodovědné poklady Telčska

Dne 15. prosince 2022 pořádalo Muzeum Vysočiny Jihlava v nové pobočce v Telči odbornou konferenci Rašeliniště – přírodovědné poklady Telčska realizovanou v rámci projektu ATCZ214 – Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání podpořeného z programu Interreg Rakousko-Česká republika. Hlavním cílem setkání byla prezentace výsledků výzkumné části projektu. Do čerstvě opravené budovy starého špitálu na Starém Městě v Telči se sjeli přírodovědci, edukátoři a další participanti projektu z českých zemí i Rakouska a také lokální politici partnerských obcí – Telče a Liebenau.

Po uvítání následoval odborný program. V sekci zaměřené na neživou přírodu byl představen nález velmi zajímavého tzv. organického minerálu fichtelitu u Velkého Pařezitého rybníku. Následující oddíly se týkaly bioty rašelinišť na Telčsku. Postupně zazněly příspěvky věnované mechům, vyšším rostlinám, pavoukům, sekáčům, broukům, motýlům, mravencům a obratlovcům obývajícím zájmové území.

Závěrečná část setkání patřila komentované prohlídce dlouhodobé výstavy Křehká krása rašelinišť, instalované ve výstavních prostorách areálu. Pro širokou veřejnost bude tato výstava zpřístupněna spolu s ostatními objekty telčské pobočky jihlavského muzea. O přesném termínu otevření i doprovodných akcích budeme informovat na sociálních sítích a v médiích.

RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.