Kostel sv. Ignáce se probouzí k životu

Ve čtvrtek 2. června se od 15:30 uskuteční slavnostní zahájení projektu Památková obnova kostela sv. Ignáce v Jihlavě a jeho zpřístupnění veřejnosti. Projekt je podpořen z fondů EHP a Norska.

Proč je na kostele sv. Ignáce lešení? Co všechno se bude opravovat a jaké kulturní akce se budou během oprav konat? Přijďte to zjistit – na slavnostním zahájení promluví farář ICLic. Marián Jiří Husek, OPraem., radní města Ing. arch. Martin Laštovička a ředitel Muzea Vysočiny v Jihlavě RNDr. Karel Malý, Ph.D.

Poté proběhne komentovaná prohlídka krovu.

Realizátorem projektu jsou Římskokatolická farnost u sv. Jakuba a Biskupství brněnské. Partnery jsou Muzeum Vysočiny Jihlava, statutární město Jihlava, Kraj Vysočina, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava a pěvecké sdružení Campanula Jihlava. Mediálním partnerem jsou Jihlavské listy.