Muzejní akademie

Muzejní akademie představuje unikátní prostor pro neformální, avšak systematické vzdělávání a další osobnostní rozvoj. Projekt má svými obrysy navodit intelektuálně atraktivní prostředí vysokoškolských přednášek, cvičení a akademických diskusí. Účastnici se zapisují do tematicky orientovaných kurzů vedených odborníky v podobě odborných zaměstnanců muzea, příp. smluvních lektorů. Každý kurz přitom je složen na sebe navazujících tematických přednášek nebo cvičení. Obsah kurzů přitom vedle tematického vzdělávání více či méně cílí i na posilování širšího kulturního povědomí účastníků kurzu o městě Jihlavě a o jihlavském regionu.

Kurzovné je 100 Kč/osobu bez ohledu na množství zapsaných kurzů (tj. přihlásit se lze na jeden až šest kurzů).

Koordinace projektu:

  • Ing. Miloš Podařil, tel.: +420 567 573 896, mobil: +420 603 441 681, e-mail: podaril@mvji.cz
  • Ing. Alexandra Štěrbová, tel.: +420 567 573 896, e-mail: sterbova@mvji.cz

Přihláška:

Přihlašování na podzimní semestr Muzejní akademie bylo z důvodu naplnění kapacity ukončeno.

PODZIM 2023 – AKTUÁLNÍ KURZY:

  • Historie umění: Ženy umělkyně v průběhu věků (PhDr. Kateřina Rozinková)
  • Příroda Českomoravské vrchoviny III (Pavel Bezděčka)
  • Historie (Mgr. Jan Stoklasa)
  • Astronomie: Průvodce po hvězdách (Ing. Miloš Podařil)
  • Procházky po Jihlavě II (Renata Kremláčková, DiS.)
  • Vybrané kapitoly z literatury (Mgr. Klára Dobrylovská)

Všechna setkání probíhají v Malovaném sále Muzea Vysočiny Jihlava (Masarykovo nám. 1224/55, Jihlava) začínají v 17:00 hod., pokud není s lektorem explicitně domluveno jinak.

Historie umění: Ženy umělkyně v průběhu věků

PhDr. Kateřina Rozinková

Známá historička umění Linda Nochlin se ve své ikonické práci z roku 1971 ptala: „Proč neexistovaly žádné velké umělkyně?“ Měla pravdu? Opravdu se v celé dlouhé historii umění nenajdou žádné velké ženské umělkyně? Pojďme se společně na téma žen v umění, ženského umění a s tím spojených témat sejít a ukázat si, že velké dějiny umění byly sice psány zejména muži, ale ženy rovněž hrály velmi podstatnou roli. Seznámíme se se známými (i méně známými) autorkami jako Artemisia Gentileschi, Élisabeth Vigée Le Brun, Berthe Morisot či Amálie Mánesová a Zdenka Braunerová. Představíme si cesty, jak se žena mohla umělkyní stát a jaké jiné role mohla v uměleckém procesu hrát (mecenáška, múza, modelka, kritička, …). Pojďme společně poodhalit některé méně známé příběhy z oblasti dějin umění.

1) úterý, 12. září 2023: Ženy umělkyně ve středověku a renesanci
2) úterý, 10. října 2023: Ženy umělkyně v 17. a 18. století
3) úterý, 14. listopadu 2023: Ženy umělkyně v 19. – 21. století

PhDr. Kateřina Rozinková je absolventkou oborů dějiny umění a historie (moderní hospodářské a sociální dějiny) na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého profesního života se vždy pohybovala v prostředí správy památkových objektů, například na Státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou a od roku 2015 je jejím působištěm hrad Roštejn. Při práci na památkových objektech se vždy snaží souběžně věnovat i vzdělávání a popularizační činnosti, stejně jako vědecko-výzkumným úkolům souvisejícím s mobiliárními fondy, sbírkovými předměty a uměleckou výzdobou historických sídel.

Příroda Českomoravské vrchoviny III

Pavel Bezděčka

Kurz bude zaměřen na poznávání přírodních hodnot Českomoravské vrchoviny. Bude se jednat o cyklus přednášek a besed věnovaných významným přírodním lokalitám Českomoravské vrchoviny, nejdůležitějším skupinám rostlin a živočichů a také principům státní ochrany přírody. V rámci kurzu se účastníci seznámí se základními metodami práce přírodovědců nejrůznějších oborů i s prací muzejních zoologů a botaniků. Těšit se můžete na celkem čtyři setkání.

1) středa, 20. září 2023 – pozor! změna termínu (původní termín byl 13. 9. 2023)
2) středa, 11. října 2023
3) středa, 8. listopadu 2023
4) středa, 13. prosince 2023

Pavel Bezděčka se přírodě věnuje již od velmi mladého věku a jeho vášeň a koníček se pro něj staly také zaměstnáním. Jeho specializací byli v minulosti brouci, v současné době se již několik let věnuje mravencům. Nenechte se ale zmýlit jeho zaměřením, o přírodě Českomoravské vrchoviny má opravdu velký přehled. S působením na akademii třetího věku má již zkušenost, několik let působil jako lektor v Uherském Hradišti.

Historie

Mgr. Jan Stoklasa

Kurz historie se skládá ze dvou přednášek: Pátráme po naší historii a Poslední český král – blahoslavený Karel I. Habsburský.

Poslední český král – blahoslavený Karel I. Habsburský: Proč nahradil na trůnu Františka Josefa I. právě arcivévoda Karel? Mohl ukončit válku dříve a bylo možné zabránit rozpadu rakousko-uherské monarchie? Co víme o Karlovi, jeho vztahu k českým zemím a můžeme na něj vzpomínat v dobrém? Proč zemřel mlád a zasloužil si být beatifikován? Pokud Vás zajímá pohnutý osud posledního Habsburka na českém trůně a fotografie z místa jeho posledního odpočinku na ostrově Madeira, je tento kurz určen právě Vám.

Pátráme po naší historii: Chcete se dozvědět něco o Vašich předcích, historii našeho regionu nebo místě kde žijete? Hledáte marně odpověď na otázku, která se týká naší minulosti a nevíte, jak začít vlastní pátrání? V tomto kurzu se dozvíte, co si můžete zjistit v archivech, muzeích nebo u počítače v pohodlí Vašeho domova. Udělejte první krok a vydejte se na dobrodružnou cestu vlastního poznání.

1) středa, 15. listopadu 2023: Poslední český král – blahoslavený Karel I. Habsburský
2) středa, 6. prosince 2023: Pátráme po naší historii

Mgr. Jan Stoklasa vystudoval obor Archivnictví a historie na Filozofické fakultě Univerzity v Hradci Králové a obor Historie na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Před nástupem do Muzea Vysočiny Jihlava pracoval ve Státním okresním archivu Jihlava. Věnuje se tématům moderní historie – především oblasti sociálních, náboženských a hospodářských dějin.

Astronomie: Průvodce po hvězdách

Ing. Miloš Podařil

Podzimní kurz astronomie přinese čtyři vybrané kapitoly z oboru astronomie. V rámci setkávání se účastníci seznámí s některými praktickými aspekty astronomie. Kromě osvětlení některých astronomických zákonitostí si osvojí o řadu dovedností, které lze využít při každodenním pohledu na noční oblohu.

1) středa, 13. září 2023: Mapování vesmíru – pozor! změna termínu (původní termín byl 20. 9. 2023)
2) středa, 18. října 2023: Měnící se obloha
3) středa, 1. listopadu 2023: Průvodce po hvězdách
4) středa, 29. listopadu 2023: Za hvězdami a galaxiemi

Ing. Miloš Podařil je jedním ze spoluzakladatelů Jihlavské astronomické společnosti, jíž je od roku 2004 předsedou. Od roku 2010 je členem Výkonného výboru České astronomické společnosti, kde se stará především o správu významných ocenění členů ČAS. Působí také jako předseda Pobočky Vysočina České astronomické společnosti. Vystudoval veřejnou ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2022 působí v Muzeu Vysočiny Jihlava.

Procházky po Jihlavě II

Renata Kremláčková, DiS.

První dvě procházky podzimního kurzu budou realizované standardní formou venkovních procházek. Další dvě pak proběhnou v teple muzejních budov a budou zaměřené na Muzeum Vysočiny Jihlava.
První procházka proběhne lesoparkem Heulos, kde si povíme o jeho historii, ale také fauně a floře. Další setkání bude dušičkové. Dozvíte se něco málo o historii pohřbívání a umírání, pověstech a také o jihlavských hřbitovech. V Malovaném sále si při třetím setkání povíme o historii našeho muzea. Poslední setkání pak bude věnované prohlídce muzejních expozic.

1) pondělí, 2. října 2023: Heulos
2) pondělí, 30. října 2023: Po jihlavských hřbitovech
3) pondělí, 20. listopadu 2023: Muzeum Jihlava
4) pondělí, 11. prosince 2023: Komentovaná prohlídka muzejních expozic

Renata Kremláčková, DiS., lektorka Muzea Vysočiny Jihlava. V muzeu se věnuje přípravě a realizaci vzdělávacích programů pro děti, dospělé, ale také pro různé zájmové skupiny. Věnuje se tématům z historie Jihlavy, ale také přírodě Českomoravské vrchoviny.

Vybrané kapitoly z literatury

Mgr. Klára Dobrylovská

Tento kurz poskytuje úvod do tří fascinujících témat světové literatury: gotické literatury, magického realismu a dystopické literatury. Během kurzu se budeme zabývat základními znaky každého tématu a důležitými autory spojenými s těmito literárními proudy, ke každému žánru se také podíváme na konkrétní ukázku. Důležitou součástí kurzu budou diskuze, které nám umožní prozkoumat nové perspektivy a náhledy na jednotlivá díla.

1) středa, 27. září 2023: gotická literatura
2) středa, 25. října 2023: magický realismus
3) středa, 22. listopadu 2023: dystopická literatura

Mgr. Klára Dobrylovská vystudovala obor Anglický jazyk a literatura na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době se věnuje soukromé výuce anglického jazyka pro dospělé.