Muzejní akademie

Muzejní akademie (MA) představuje unikátní prostor pro neformální, avšak systematické vzdělávání a další osobnostní rozvoj zejména u seniorů (oficiální věkové omezení pro účast na projektu však neexistuje). Projekt má svými obrysy navodit intelektuálně atraktivní prostředí vysokoškolských přednášek, cvičení a akademických diskusí. Účastnici se zapisují do tematicky orientovaných kurzů vedených odborníky v podobě odborných zaměstnanců muzea, příp. smluvních lektorů. Každý kurz je přitom složen z minimálně čtyř na sebe navazujících tematických přednášek nebo cvičení. Obsah kurzů přitom vedle tematického vzdělávání více či méně cílí i na posilování širšího kulturního povědomí účastníků kurzu o městě Jihlavě a o jihlavském regionu.

Vzhledem k tomu, že o Muzejní akademii je velký zájem, přihlašování pomocí přihlášek je v současné době pozastaveno. Pokud máte zájem o nějaký konkrétní kurz, prosíme, kontaktujte koordinátorku akademie:

Renata Kremláčková, DiS.
Tel.: +420 731 393 121
Email: kremlackova@muzeum.ji.cz

Časový harmonogram kurzů jaro 2023 (pdf)

AKTUÁLNÍ KURZY

PŘÍRODA ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY II.

Anotace kurzu: Kurz bude zaměřen na poznávání přírodních hodnot Českomoravské vrchoviny. Bude se jednat o cyklus přednášek a besed věnovaných významným přírodním lokalitám Českomoravské vrchoviny, nejdůležitějším skupinám rostlin a živočichů a také principům státní ochrany přírody. V rámci kurzu se účastníci seznámí se základními metodami práce přírodovědců nejrůznějších oborů i s prací muzejních zoologů a botaniků. V případě zájmu účastníků bude možné od roku 2023 rozšířit činnost kurzu o terénní exkurze na vybrané lokality, a to vždy v květnu a v září. Těšit se můžete na celkem čtyři setkání.

Pavel Bezděčka se přírodovědě věnuje již od velmi mladého věku a jeho vášeň a koníček se pro něj staly také zaměstnáním. Jeho specializací byli v minulosti brouci, v současné době se již několik let věnuje mravencům. Nenechte se ale zmýlit jeho zaměřením, o přírodě Českomoravské vrchoviny má opravdu velký přehled. S působením na akademii třetího věku má již zkušenost, několik let působil jako lektor v Uherském Hradišti.

ASTRONOMIE

Anotace kurzu: Druhý semestr astronomického kurzu muzejní akademie je poskládán z několika příběhů o hledání odpovědí na odvěké otázky ležící v trojúhelníku mezi lidmi, nebem a zemí. V rámci kurzu zaměříme pozornost na nepříliš známé skutečnosti, které se přičinily k tomu, že se astronomie stala jedním z nejzásadnějších (nejen) přírodovědných oborů vůbec, budeme se věnovat měření konečnosti i nekonečnosti vesmíru, seznámíme se s příběhem otce kometární astronomie nebo s příběhem Slunce a jeho poznávání. Kurz bude zakončen několika úvahami o na první pohled ne zcela intuitivním chápání vesmíru.

Ing. Miloš Podařil je jedním ze spoluzakladatelů Jihlavské astronomické společnosti, jíž je od roku 2004 předsedou. Od roku 2010 je členem Výkonného výboru České astronomické společnosti, kde se stará především o správu významných ocenění členů ČAS. Působí také jako předseda Pobočky Vysočina České astronomické společnosti. Vystudoval veřejnou ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2022 působí v Muzeu Vysočiny Jihlava.

ARCHEOLOGIE: ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

Anotace kurzu: Kurz se zaměří na běžný denní cyklus člověka žijícího v různých typech sociálního a kulturního prostředí v období vrcholného až pozdního středověku. V jeho rámci bude nastíněn základní vývoj dobových sídelních areálů, stav přírodního prostředí a využívání krajiny člověkem, dále budou představeny rozličné formy práce a povinností, možnosti trávení volného času či konkrétní archeologické nálezy předmětů, které středověkého člověka obklopovaly.

Mgr. Aleš Hoch, Ph.D. vystudoval obor archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se na hmotnou kulturu středověku, konkrétně organické materiály, oděvní doplňky, trávení volného času a hry. V oboru začínal ve společnosti Archaia Brno, archeologem Muzea Vysočiny Jihlava je od roku 2015.

ABECEDA NÁVŠTĚVNÍKA PAMÁTEK

Anotace kurzu: Jste vášnivým návštěvníkem památek, muzeí a galerií? Máte chuť proniknout hlouběji do názvosloví a zajímavostí pojících se s jednotlivými slohy, obdobími nebo uměleckými směry? Chcete si být jistější v ikonografii, rozpoznávání rozdílů mezi plastikou a skulpturou, nebo v pojmenováních částí oltáře? Přesně pro vás budou připraveny přednášky zacílené na zajímavou oborovou terminologii prezentovanou na konkrétních příkladech, které vás navnadí k návštěvám známých i méně známých památek zejména na našem území, které budete moci vnímat ve zcela novém kontextu.

PhDr. Kateřina Rozinková je absolventkou oborů dějiny umění a historie (moderní hospodářské a sociální dějiny) na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během svého profesního života se vždy pohybovala v prostředí správy památkových objektů, například na Státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou a od roku 2015 je jejím působištěm hrad Roštejn. Při práci na památkových objektech se vždy snaží souběžně věnovat i vzdělávání a popularizační činnosti, stejně jako vědecko-výzkumným úkolům souvisejícím s mobiliárními fondy, sbírkovými předměty a uměleckou výzdobou historických sídel.

PROCHÁZKY PO JIHLAVĚ

Anotace kurzu: Během několika procházek centrem a nejbližším okolím města se postupně seznámíme s historií Jihlavy. Povíme si o pověstech, které s městem souvisí. Dozvíme se také spoustu informací tykající se architektonického vývoje města.

Renata Kremláčková, DiS., lektorka Muzea Vysočiny Jihlava. V muzeu se věnuje přípravě a realizaci vzdělávacích programů pro děti, dospělé ale také různé zájmové skupiny. Věnuje se tématům z historie Jihlavy, ale také přírodě Českomoravské vrchoviny.