Medvídek Mlsounek

Medvídek Mlsounek / Ведмедик Ласунчик.

Koncem dubna 2023 spatřila světlo světa má druhá česko-ukrajinská knížka pro děti. Oficiálním vydavatelem knihy je Muzeum Vysočiny Jihlava, spoluvydavatelem je Spolek výtvarných umělců Vysočiny. Kniha je brožovaná, příčného formátu A5, celobarevný tisk na křídě a má 176 stran. Dvojjazyčný obsah je řešen zrcadlově.

Jedná se o pozitivně laděný pohádkový příběh malého medvídka rozepsaný v devatenácti kapitolách. V deseti z nich medvídek, jeho maminka, ale třeba i veverka, jezevec, žáby atd. zpívají a na konci knihy je zařazen zpěvník, kde jsou u textů noty a kytarové akordy.

Knížku ilustrovala Barka Zichová z Prahy a do ukrajinštiny ji přeložila Ksenia Zaščepkina, Ukrajinka žijící již 15 let v ČR. I po čtrnácti měsících ruské okupace Ukrajiny to s ilustrátorkou i překladatelkou chápeme jako gesto pomoci ukrajinským uprchlíkům, a proto jsme se všichni tři zřekli jakýchkoli honorářů a odměn ve prospěch nákladů na tisk.

Základní část financí na grafiku a tisk knihy jsem získal z benefiční výstavy, kterou koncem minulého roku v budově Muzea Vysočiny Jihlava zorganizoval Spolek výtvarných umělců Vysočiny. Výstava, do níž kromě členů spolku přispěli svými výtvarnými díly i další umělci napříč republikou, byla hodně navštěvovaná a prodejem výtvarných děl jsme získali 62 tisíc korun. Další finanční prostředky poskytlo Muzeum Vysočiny Jihlava a zejména Kraj Vysočina.

Celkem bylo vytištěno téměř tisíc publikací, které jsou neprodejné, a zmíněné instituce je budou distribuovat do ukrajinských center, knihoven, charitních spolků a dalších míst, kde pečují o ukrajinské maminky s dětmi. Dále budou knížky poskytnuty školám a školkám, v nichž se ukrajinské děti učí, a do nemocnic, kde se léčí. Část výtisků poputuje i na Ukrajinu.

Věřím, že tato moje druhá česko-ukrajinská knížka bude další dobrou učebnicí češtiny pro ukrajinské rodiny s dětmi a snad také poslouží i našim dětem či dospělým k poznání ukrajinštiny.

                                                                                               Pavel Bezděčka, autor

Této Bezděčkově knížce předcházela česko-ukrajinská knížka s názvem Bajky a pohádky z lesů a luk / Байки та казки лісів і лугів, kterou v květnu minulého roku vydalo Muzeum Vysočiny Jihlava. Na 132 stranách se v ní nachází 18 bajek a pohádek z naší přírody. I tato knížka byla uspořádána zrcadlově a stala se vítanou pomůckou ukrajinských dětí, jejich maminek a babiček pro sblížení se s češtinou. Pavel Bezděčka, který knihu nejen napsal, ale i ilustroval, a stejně tak překladatelka do ukrajinštiny Ksenia Zaščepkina se zřekli honoráře ve prospěch nákladů na tisk knihy. Finančně se na tisku podílel Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava a samozřejmě Muzeum Vysočiny Jihlava. V srpnu 2022 následoval dotisk knihy finančně podpořený Krajem Vysočina a Muzeem Vysočiny Jihlava. V listopadu pak vyšlo druhé vydání, které finančně podpořila Arcidiecézní charita Olomouc, která distribuovala knihy prakticky po celé severní a střední Moravě. Celkový náklad této knihy překročil tři tisíce výtisků.   

                                                                                                     Renata Kremláčková