Muzeum pro Ukrajinu

Jako mnoho dalších i naše muzeum poskytuje možnost trávení volného času ukrajinským dětem. Každé pondělí probíhají v muzeu komentované prohlídky expozic. Z původního plánu, který zahrnoval kvalitní překladatelku, nakonec sešlo. Díky tomu, že jsme si museli poradit a komunikovali jsme česky, ukrajinsky a anglicky, jsme nakonec zjistili, že překladatel není třeba. Pro další spolupráci jsme navíc navázali kontakt s jednou z maminek, která perfektně ovládá angličtinu a přislíbila nám pomoc při odbornějších prohlídkách. V plánu jsou také například astronomická pozorování.

Čtvrtky jsou pak věnované rukodělným aktivitám. S jejich realizací nám pomáhají dvě studentky ze SVOŠS Jihlava, Anet a Káťa. Holky si pro děti připravují různé tematické činnosti, tak třeba naposled jsme společně vyráběli králíka a jarní květiny. Na programy chodí až dvacet dětí.

Hlavním cílem těchto setkání v muzeu je to, abychom dětem ukázali místo, které se pro ně stane přechodným domovem, chceme jim ukázat naši historii, ale také je seznámit s přírodou Českomoravské vrchoviny. Vždy jsme rádi, když se nám povede také děti rozptýlit a pomoct jim smysluplně trávit volný čas.

Renata Kremláčková, DiS., 10. dubna 2022