Muzeum Vysočiny zahájilo Akademii třetího věku

Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo pro období září až prosinec 2022 všeobecně vzdělávací cyklus seminářů Akademie třetího věku. Jakkoliv projekt již svým názvem cílí především na seniory, nabízené kurzy jsou zcela bez věkového omezení a jsou nabízeny široké veřejnosti.

V rámci muzejní akademie je realizováno celkem pět tematicky zaměřených kurzů, přičemž každý z kurzů se skládá ze čtyř až sedmi setkání s lektory. Mezi nabízené kurzy patří: Jihlava – Život obyvatel města ve 20. století vedený Mgr. Jarmilou Klejzarovou, kurz Příroda Českomoravské vrchoviny se zoologem Pavlem Bezděčkou, Základní přehled dějin umění zaštiťuje kastelánka hradu Roštejn PhDr. Kateřina Rozinková, kurz Archeologie Jihlavy lektoruje vedoucí archeologického oddělení Mgr. David Zimola a kurz Astronomie vede Ing. Miloš Podařil.

Akademie třetího věku se od okamžiku svého vyhlášení setkala s nečekaně vysokým zájmem. Kapacita všech kurzů byla prakticky naplněna již na začátku srpna 2022. V případě kurzu Jihlava – Život obyvatel ve 20. století dokonce kvůli zcela mimořádnému zájmu došlo ke zdvojnásobení kapacity přidáním dodatečných termínů.

V rámci pěti kurzů v jihlavském muzeu proběhne celkem 29 setkání, která zahrnují zejména odborné přednášky, ale i praktické či badatelské workshopy a terénní prohlídky. Do projektu se přihlásilo 98 individuálních účastníků. Další zájemci se v podzimním semestru s ohledem na omezené kapacity do aktuálních kurzů bohužel nedostali.

První realizovaná přednáška PhDr. Kateřiny Rozinkové z kurzu Základního přehledu dějin umění zcela zaplnila muzejní Malovaný sál 6. září 2022. Aktuální informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách, příp. u koordinátorky projektu Renaty Kremláčkové, Dis. (e-mail: kremlackova@muzeum.ji.cz, tel.: 567 573 896 a 731 393 121).

Projekt Akademie třetího věku byl finančně podpořen Statutárním městem Jihlava.

Muzeum Vysočiny Jihlava již nyní připravuje program pokračování Akademie pro období únor a červen 2023.

Ing. Miloš Podařil