Mykologický rok 2022 na Vysočině

pátek 10. listopadu 2023 v 17 hodin

přednáší Ing. Jiří Burel

Malovaný sál MVJ, Masarykovo nám. 55, Jihlava

Na přednášce bude prezentováno 50 zajímavých nálezů z loňského roku, jedlé i jedovaté, vzácné i běžné houby.

Přednáška je pořádána ve spolupráci s Mykologickým klubem Jihlava.