nabídka služeb

  • odborná konzultační činnost
  • služby pro badatele
  • přednášky pro veřejnost
  • přednášky a edukační programy pro mateřské, základní a střední školy
  • komentované prohlídky expozic
  • terénní exkurze, komentované prohlídky památek
  • zhotovování kopií fotografií z muzejního archivu
  • pronájmy prostor pro školení a jiné akce
  • konzervování a restaurování historických předmětů