Nový Vlastivědný sborník Vysočiny

Vyšlo nové číslo Vlastivědného sborníku Vysočiny, oddíl věd společenských.

V nejnovějším sborníku čeká na čtenáře řada zajímavých a poučných článků.

Naleznete zde studii PhDr. Ladislava Jangla z Kolína, která se zabývá Horní svobodou, Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek z NPÚ v Telči popisuje Působení rytířů Tluksů z Božejova na Moravě do husitských válek. Muzejní historik PhDr. Radim Gonda, Ph.D., zpracoval studii na téma Řemeslo malířů karet v Jihlavě. Mgr. Gabriela Krejčová Zavadilová, Ph.D., z Muzea Vysočiny Pelhřimov přispěla do sborníku článkem Smíšené sňatky moravečských evangelíků v době toleranční 1783-1861 (1874) a nástin problematiky jejich výzkumu. Autorem textu Besední dům v Jihlavě a okolnosti jeho výstavby je Mgr. Jan Galeta, Ph.D., z Masarykovy univerzity v Brně.

 V Materiálech naleznete příspěvek Mgr. Jana Koumara, Ph.D., z Karlovy univerzity v Praze, Rodiště cihel Jestav. Osudy collaltovské cihelny v Okříškách 1922-1942.

Na závěr v rubrice Recenze a zprávy o literatuře najdete vyjádření PhDr. Vlastimila Svěráka k Ediční řadě Iglavia docta (Učená Jihlava) doc. Martina Hemelíka.

Vlastivědný sborník Vysočiny v ceně 190 Kč lze objednat na emailu: info@mvji.cz.

Vlastivědný sborník Vysočiny

Dana Oberreiterová