Dochované torzo není zbytkem věže Štamberku, nýbrž obytného palácezveřejněno dne: 9. 8. 2022

JIHLAVSKÉ LISTY

článek z 9. 8. 2022, číslo 62

autor: Jiří Varhaník