Photographia Natura

Photographia Natura 2004-2017

2004: Původní nápad na uspořádání této akce pochází od RNDr. Kláry Bezděčkové, Ph.D., která během prvních čtyřech ročníků byla kurátorkou celé soutěže i následných výstav. První ročník byl vyhlášen v červnu 2004 s cílem povzbudit amatérské fotografy v tvůrčí práci, poněvadž právě oni mnohdy těžko hledají pro své snímky uplatnění, často i bez ohledu na jejich vysokou kvalitu. Výstava, na níž byla v závěru roku vystavena většina soutěžních fotografií, poskytla prostor pro zveřejnění a konfrontaci snímků zúčastněných autorů, neprofesionálních fotografů.

Tématem soutěže byla „Příroda“ a přihlášeny mohly být fotografie zachycující faunu, flóru, minerály, makrofotografie nebo naopak snímky vesmíru. Zájem byl hned v prvním roce nečekaně veliký, neboť se do muzea přišlo 106 fotografií od 37 autorů z celé České republiky.

2005–2006: Podmínky soutěže i všeobecné přírodní téma vyvolalo zájem i dalších dvou letech. V roce 2005 zaslalo 58 autorů z České republiky i ze Slovenska celkem 218 snímků a o rok později, tedy v roce 2006, to bylo 34 autorů a 130 soutěžních snímků.

2007: Oproti předchozím ročníkům se v tomto roce soutěžilo ve třech kategoriích – neživá příroda, živá příroda a exotika. Došlo sice k poklesu počtu autorů (29) a soutěžních snímků (84), ale zvýšil se podíl autorů z jiných regionů republiky a Slovenska.

2008: Od tohoto roku dodnes vyhlašujeme každý rok jediné téma a zajímavé ceny obdrží vždy autoři tří nejlépe hodnocených snímků. V roce 2008 byla tématem „Česká a moravská krajina“ a do soutěže se sešlo 154 snímků od 54 autorů.

2009:Detaily z přírody“ – tedy zejména makrofotografie, to bylo téma tohoto ročníku, který obeslalo 61 autorů celkem 175 jednotlivými snímky a 12 cykly fotografií.

2010:Stromy“, tedy solitéry, aleje, háje, kmeny, listy a další detaily. Toto téma rozhodně zaujalo, protože do soutěže přišlo 304 snímků a šest fotografických cyklů od 99 autorů. Od tohoto roku devítičlenná porota (složená z profesionálních fotografů, výtvarníků a přírodovědců) uděluje zvláštní uznání nejlepší studentské práci.

2011: Kameny – skály – krystaly“ bylo dosti obtížné téma. Ovšem i tak přilákalo 41 autorů, kteří do soutěže poslali 82 jednotlivých snímků a sedm cyklů.

2012:Houby – hubky – houbičky“ je určitě nosné téma, neboť i v roce, který rozhodně nepatřil do takzvaných „houbařských roků“, přilákalo velkou pozornost fotografů, o čemž svědčí i 260 snímků od 52 autorů. 

2013:Přírodní poklady Českomoravské vrchoviny“. Jubilejní desátý ročník Photographia Natura, který se uskutečnil (stejně jako tři následující) pod záštitou radní Kraje Vysočina, paní RNDr. Marie Kružíkové. Téma oslovilo 46 autorů, z toho 12 studentů středních a vysokých škol (pro studenty byla stanovena samostatná kategorie). Celkem bylo přihlášeno 246 snímků, z toho 42 studentských.

2014:Staré cesty, úvozy, aleje a pěšiny“. Téma oslovilo celkem 46 autorů, z toho 11 studentů a tři žáky základních škol. Celkem bylo přihlášeno 175 snímků, z toho 21 studentských a žákovských.

2015: „Vodapřilákala celkem 89 autorů, z toho 25 studentů SŠ/VŠ a devět žáků ZŠ (pro žáky ZŠ byla stanovena nová kategorie). Celkem bylo přihlášeno 422 snímků, z toho 43 studentských a deset žákovských.

2016: „Naši opeřenci“. Do soutěže se přihlásilo 55 autorů, z toho 10 studentů a pět žáků. Celkem jsme obdrželi 279 snímků, z toho 51 studentských a 24 žákovských.

2017:Linie v krajině“. Od tohoto ročníku pod záštitou náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, Ing. Jany Fischerové, CSc. Do soutěže se přihlásilo 40 autorů, z toho osm studentů a pět žáků. Celkem jsme obdrželi 279 snímků, z toho 22 studentských a 17 žákovských.