pobočka Telč

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje historické a přírodovědné sbírky. Pořádá tematické výstavy, přednášky pro veřejnost, přednášky a edukační programy pro základní a mateřské školy. Zajišťuje služby pro veřejnost, spolupracuje s Muzejním spolkem v Telči, autorskými texty přispívá do Telčských listů a do regionálního tisku.

adresa

Špitální 44 a 46, 588 56 Telč

otevírací doba

Pobočka je ve fázi stěhování do nových prostor v objektu bývalého Domova pro seniory na Starém městě v Telči.

Nové expozice budou otevřeny během podzimu. Veřejnost budeme samozřejmě informovat…

vstupné – expozice a výstavy

Telčské muzeum se podílelo na tvorbě výstavy Míla Doleželová: Obrazy, která je až do konce roku přístupná v Městské galerii Hasičský dům.

služby pro veřejnost

  • konzultační činnost
  • služby pro badatele
  • přednášky pro veřejnost
  • přednášky a edukační programy pro základní a mateřské školy
  • komentované prohlídky expozic

aktuálně v Telči:

17. října se od 17:00 v Přednáškové učebně UC Masarykovy univerzity v Telči uskuteční videoprojekce Marie Gregorové KATAR