pobočka Třešť

pro školy

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť nabízí tradiční cyklus přednášek pro děti z mateřských škol a žáky základních škol.

Přednášky jsou nabízeny v délce jedné vyučovací hodiny (45 min) nebo v rozšířené verzi v délce dvou vyučovacích hodin (90 min)

Realizaci přednášek lektorsky zajišťuje Mgr. Milina Matulová.
Cena přednášek jednotná – 12 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Kontaktní osoba: Mgr. Milina Matulová, tel.: 739 480 839, matulova@muzeum.ji.cz

Programy pro mateřské školy

  • Moje první návštěva v muzeu: Seznámení (jednoduchou formou) s prací muzejníka a ukázka zajímavých sbírkových předmětů. Přednášku je nutno objednat s měsíčním předstihem.

Programy pro základní školy

  • Památky kolem nás: Různé typy hmotných památek v samotné Třešti a v nejbližším okolí – hrady, zámky, zříceniny, kostely, městská památková rezervace, vesnická architektura, parky, památné stromy, atd. Pro 5. ročník základních škol, přednáška probíhá přímo ve škole (45 min).
  • Biotopy: Rozmanitost v přírodním prostředí Vysočiny – biotopy, jejich podmínky a obyvatelé. Pro 6. ročník základních škol, přednáška probíhá přímo ve škole (90 min).
  • Nejstarší dějiny Třeště: Dějiny města od první písemné zmínky přes jednotlivé rody až k posledním majitelům třešťského panství. Pro 7. ročník základních škol, přednáška probíhá přímo ve škole (45 min).
  • Průmyslová revoluce v Třešti: Komentovaná prohlídka expozice Zaniklého třešťského průmyslu žákům přiblíží největší továrny v Třešti a jejich sortiment, osobnosti významných továrníků a osudy židovské komunity, která je s průmyslem nerozlučně spjata. Pro 8. ročník základních škol, přednáška se koná v muzeu (90 min).
  • Květnová revoluce v Třešti: Seznámení s průběhem květnového povstání v Třešti, program probíhá přímo v prostorách bývalého vězeňského dvora. Pro 9. ročník základních škol (90 min).

nabídka programů pro školy jihlavského muzea, pobočky Telč a hradu Roštejn