Pokoj lidem dobré vůle (i ve Slovinsku)

Slovinské město Velenje nepatří mezi nejznámější evropská města. Možná se někomu při jeho vyslovení vybaví značka Gorenje, kterou známe díky domácím spotřebičům. Město je však osobností cestovatele, sochaře a etnografa F. V. Foita (1900-1971) propojeno s Českou republikou a především s Telčí. Část Foitových sbírek se nachází v muzeu v Telči a v Hrdličkově muzeu člověka v Praze. Druhou část – etnografické sbírky z Foitovy cesty z roku 1931 vystavuje muzeum ve Velenji.

Slovinské město Velenje má 33 000 obyvatel a je pátým největším městem ve Slovinsku. Až do konce 19. století bylo malou vsí a díky těžbě hnědého uhlí se začalo postupně rozrůstat. Po druhé světové válce se z Velenje stává moderní město, na jehož vzhledu se podepsal urbanista Janez Trenz inspirovaný myšlenkou zeleného města v parku podle vzoru Le Corbusiera. Na hlavním náměstí dnes nemůžete přehlédnout sochu Tita (největší na světě) a budovu kulturního centra. Tato stavba vznikla podle návrhu Plečnikova žáka Otona Gaspara (1911-1962) v letech 1957-1962 a zaujme abstraktně rozmístěnými barevnými skly a bronzovým reliéfem na průčelí. Těžba uhlí ve Velenje v menší míře pokračuje dodnes, ale poškozená krajina se postupně rekultivuje a zatopené doly jsou upraveny jako jezera. 

Na skále nad městem se tyčí jeho dominanta – hrad Velenje, který se poprvé připomíná v roce 1270. Dnešní renesanční podobu získal v 16. století. Na hradě v současné době sídlí velenjské muzeum. Spolupráci se slovinskými muzejníky jsme navázali před několika lety, kdy nás oslovili kolegové ze Slovinského etnografického muzea v Lublani a muzea ve Velenje s myšlenkou uspořádat výstavu Foitových fotografií v Telči. Výstava byla zrealizována v loňském roce v prostorách Městské galerie Hasičský dům v Telči. Zároveň bylo domluveno, že letos ve Velenje nainstalujeme výstavu betlémů z třešťské pobočky muzea, doplněnou o jeden betlém z jihlavského fondu.

Instalace výstavy trvala čtyři dny, slavnostně byla zahájena v sobotu 3. prosince za účasti přibližně sedmdesáti návštěvníků a potrvá do 2. února příštího roku. Přinášíme vám z ní krátkou fotoreportáž.

Mgr. Milina Matulová