příměstské tábory

Od roku 2016 pořádáme v našem muzeu během letních prázdnin příměstské tábory pro děti ve věku 9-12 let. Táborníci během jednoho týdne nakouknou do „zákulisí“ našeho muzea. I v roce 2022 se v Muzeu Vysočiny Jihlava uskutečnily příměstské tábory:

Přírodovědcem v muzeu (15. – 19. 8. 2022) 
Jaké to je být přírodovědcem v muzeu? Čím vším se přírodovědec v muzeu zabývá? Během jednoho týdne se táborníci seznámili s jednotlivými přírodovědnými obory, kterým se pracovníci muzea věnují. Zjistili, co dělá zoolog, botanik, mykolog, geolog nebo také astronom. Absolvovali i výpravy do okolí, kde si vyzkoušeli práci v terénu, ale zažili i spoustu aktivit přímo v muzeu. 

Historikem v muzeu (22. – 26. 8. 2022) 
Co dělá v muzeu historik? S jakými dalšími obory spolupracuje? Děti si společně vyzkoušely práci historika, seznámily se s muzejními sbírkami, podívaly se i do muzejních depozitářů a také se dozvěděly, jak se třeba připravuje výstava. V rámci tábora podnikly i jeden celodenní výlet.

Fotografie z táborů naleznete na muzejním facebooku a instragramu.

Milí muzejní taborníci, 
těšíme se na vás opět příští rok...
Renata, Miloš, Míša a spol.