Přírodovědné oddělení > O pracovišti

Lidé

Mgr. Jiří Juřička

botanik, kurátor botanické sbírky

Výzkumné zájmy

  • Základní floristický výzkum regionu
  • Vegetace vlhkých a rašelinných luk
  • Ohrožené a vzácné rostliny na Českomoravské vrchovině
  • Chráněná území a jejich management na ČMV
  • Využití Geografických Informačních Systémů ve floristickém a vegetačním průzkumu

Vzdělání

Katedra systematické botaniky a geobotaniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Profesní zkušenosti (výběr)

  • Mapování biotopů pro účely vytváření soustavy NATURA 2000 v ČR (v r. 2000 pilotní mapování; v letech 2001–2003 krajský koordinátor mapování pro Kraj Vysočina při AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod; 2005 – rektifikace vrstvy mapování v Kraji Vysočina).
  • Tvorba Plánů péče pro zvláště chráněná území v Kraji Vysočina
  • Inventarizační průzkumy zvláště chráněných území v Kraji Vysočina a v CHKO Žďárské vrchy

 

Eva Charvátová

dokumentátorka

viz Mykologické pracoviště