Přírodovědné oddělení > O pracovišti

Publikační činnost pracovníků – výběr

Čech L., Dvořáčková K. et Juřička J. [eds.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.–8. července 2005). – Zprávy Čes. Botan. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1: 1–73, 2006.

Čech L. et Juřička J. (2007): Floristická data z exkurze Nížkovice – Rašovice. In.: Grulich V. [ed.]: Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9.-14. července 2006). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42, Suppl. 2007/2: 1–60.

Juřička J. et Juřičková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy). – Acta Rerum Naturalium, Jihlava, Třebíč, 4: 31–42.

Juřička J. et Juřičková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty. – Acta Rerum Naturalium, Jihlava, Třebíč, 5: 133–146.

Juřička J. et Juřičková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce. – Acta Rerum Naturalium, Jihlava, Třebíč, in prep.

Juřička J. et Juřičková K. (2011): Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rerum Naturalium, 11: 87–102.

Juřička J. et Juřičková K. (2013): Vegetace a flóra PP Pernovka a PP Sklenské louky v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rerum Naturalium, 13: 5–21.

Juřička J., Juřičková K., Kubešová S. et Novotný I. (2014): Vegetace a flóra PR Pod Kamenným vrchem v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rerum Naturalium, 14: 1–20.

Juřička J. et Juřičková K. (2016): Vegetace a flóra PR Olšina u Skleného v CHKO Žďárské vrchy. – Acta Rerum Naturalium, 19: 27–38.

Juřičková K., Juřička J. et Čech L. (2017): Vegetace a flóra lokality Nad Svitákem na Jihlavsku. – Acta Rerum Naturalium, 11: 33–46.