Přírodovědné oddělení > Botanika

Vzdělávání

Muzejní botanik se podílí na různých vzdělávacích aktivitách, k nimž patří vedení SOČ a maturitních prací (nejčastěji ve spolupráci s FARMEKO a Gymnázium Jihlava), konzultace bakalářských a diplomových prací, spolupráce při tvorbě přírodovědných vzdělávacích programů pro školy, realizace výstav a expozic.

Realizované výstavy

Mechorosty známé, neznámé (2004)

Krásný svět krásivek (2007)

Alfred Krzemieň – Obrázky z Beskyd (2009)

Tomáš Hruš – Z Pamíru (2011)

Alfred Krzemieň – Pamírská zastavení (2014)

Vít Grulich a Botany.cz – Kde rostou naše endemity (2016)

Mechorosty – latimérie mezi rostlinami (2017)

Radomír Němec – Plané rostliny jako jídlo, koření a lék (2020)