Přírodovědné oddělení > Vzdělávání

Realizované výstavy

Mechorosty známé, neznámé (2004)

Krásný svět krásivek (2007)

Alfred Krzemieň – Obrázky z Beskyd (2009)

Tomáš Hruš – Z Pamíru (2011)

Alfred Krzemieň – Pamírská zastavení (2014)

Vít Grulich a Botany.cz – Kde rostou naše endemity (2016)

Mechorosty – latimérie mezi rostlinami (2017)

Radomír Němec – Plané rostliny jako jídlo, koření a lék (2020)