Přírodovědné oddělení > O pracovišti

Lidé

RNDr. Karel Malý, Ph.D.

geolog, kurátor geologické sbírky a kamenictví (na částečný úvazek), ředitel Muzea Vysočiny Jihlava

Výzkumné zájmy

  • Mineralogie, geochemie a geneze polymetalických rudních ložisek
  • Montánní archeologie

Vzdělání

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno (Mgr. a Ph.D.), Přírodovědecká fakulta UK Praha (RNDr.)

Profesní zkušenosti (výběr)

Předchozí zaměstnání: státní správa (ochrana přírody), Česká geologická služba (výzkumný pracovník – geolog). Autor a spoluautor výstav a expozic, kurátor výstav a expozic (Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum Vysočiny Třebíč, Národní technické muzeum, Akademie věd ČR aj.). Projektový manažer, řešitel a spoluřešitel řady projektů se zaměřením výstavním, publikačním, výzkumným, popularizačním apod. Člen redakční rady odborného, recenzovaného časopisu Acta rerum naturalium. Autor a spoluautor více 100 odborných a popularizačních prací včetně knižních a zahraničních. Člen České geologické společnosti a České astronomické společnosti.

 

Jaroslav Havlíček

dobrovolník, dlouhodobá odborná spolupráce

Výzkumné zájmy

  • topografická mineralogie
  • montanistika

Profesní zkušenosti (výběr)

Autor a spoluautor výstav (Muzeum Vysočiny Jihlava, Muzeum a galerie v Prostřejově, Muzeum Přibyslav aj.). Autor a spoluautor více než 40 publikací odborných a popularizačních prací. Odborná i popularizační přednášková činnost.